فضیلت زیارت کربلا

و هر که نظر کند به سوی قبر پسرش در پائین پای او، در بیابانی که خویشی و دوستی نزد او نیست و حق او را غصب کردند، و جمع شدند جمعی از کافران و مرتدّان از دین، و یاوری یکدیگر کردند تا او را کشتند، در بیابانی دفن نکرده انداختند، و منع کردند از او آب فراتی که سگان می خوردند، و ضایع کردند حق رسول خدا (ص) را، و وصیّتی که در حقّ او و اهل بیتش ‍ کرده بود.

پس او مدفون گردید، جفا یافته در میان قبرهای خویشان و شیعیان خود. هر که نزد او می رود، وحشت می یابد از تنهائی او، و دوری از جدّ بزرگوارش. و در منزلی افتاده است که نمی رود نزد او مگر کسی که خدا دلش را به ایمان امتحان کرده است، و حقّ ما را به او شناسانده باشد.

 

14.jpg

 

فرمود که: (می دانی که کسی که به زیارت آن حضرت میرود چه فضیلت دارد و او را نزد ما چه نیکی ها است؟!). گفتم: نه. فرمود که: (امّا فضیلت زیارت کننده او: پس مباهات می کنند به او ملایکه آسمان ها و امّا آنچه نزد مابرای او هست پس ترحّم می کنیم برای او هر صبح و شام).

وبه تحقیق که خبر داد مرا پدرم که: روضه آن حضرت از روزی که مدفون شده است هرگزخالی نبوده است از کسی که صلوات فرستد بر او از ملائکه یا جنیّان یا آدمیان یا وحشیان صحرا. و هیچ چیز نیست مگر آرزوی حال زیارت کننده آن حضرت می کند و خود را از برای برکت بر او می مالد و به نظر کردن به سوی او امید خبر می دارد برای آنکه برکت یافته است به نظر کردن به سوی قبر آن حضرت. بعداز آن فرمودکه: (شنیده ام که قومی از نواحی کوفه و غیر ایشان می روند نزد قبر آن حضرت و زنان می روند و ندبه و نوحه می کنند در نیمه ماه شعبان پس بعضی قرآن می خوانند و بعضی قصّه های جانسوز آن حضرت را ذکر می کنند و بعضی مرثیه می خوانند؟).

گفتم: بلی فدای تو شوم دیدم بعضی از اینهایی که می فرمائی.

فرمودکه: (حمد و سپاس خداوندی را که در میان مردم جمعی را مقّرر فرموده است که می آیند به سوی ما و ما را مدح می کنند و مرثیه از برای مصیبت ما می گویند و می خوانند. و دشمن ما گردانیده است کسانی را که طعن کنند بر آنها از خویشان و غیر ایشان و استهزاءکنند بر ایشان و قبیح شمارند کردار ایشان را).[1] .

 

 

پی نوشتها :

[1] بحارالانوار ج 101 ص 74 - 73 المستدرک ج 2 ص 203 نورالعین ص 108.

پس گفتم: فدای تو شوم من می رفتم به زیارت آن حضرت، تا آنکه مبتلا شدم به خدمت خلیفه و حفظ اموال او و من نزد ایشان مشهور شده ام. لهذا در این ولا از برای تقیّه ترک کرده ام و من می دانم که زیارت آن حضرت ثواب بسیاری دارد.

منبع=پایگاه جامع عاشورا 

/ 0 نظر / 16 بازدید