درباره فتواهای علمای وهابی در مورد کشتن شیعیان

51604190706757864193.jpg

عجب دارم چرا اینگونه دور از هم؟
چرا دشمن ؟
چرا بدخواه یکدیگر؟
مگر قران نمی خوانی ؟
که ما با هم ، دوتا روحیم در یک تن
گمان دارم نمی دانی ؟
که فتوا میدهی بر قتل من دائم
به فتوا خونم ار ریزی حلالت می شود آیا ؟
نمی دانم
چرا با کافران هم عهد و پیمانی
به خونم تشنه ای
بازیچه ی دست یهودانی
کمر بستی به قتل من
مبارک بر تو بادا این مسلمانی !
ره کج رفته ای
گمراه و حیرانی
تو هر فتوا که می خواهی بگو اما
ندارم ترسی از مردن
چرا باید بترسم من ؟
تو پنداری همه مانند تو از مرگ می ترسند ؟
نمی ترسند !!
حسین بن علی را می شناسی تو ؟
من از یاران او هستم
شهادت ارزوی من
برو دیگر
مرنجان بیش از این خود را
مهل تا بیش از این خندد
به ریشت مشرک و کافر
ز غفلت سر برون آور
برادر بس کن این خامی

/ 0 نظر / 19 بازدید